Kontakt

Kočiarové múzeum Pavla Baláža

Veľká Lomnica (oproti čistiarni odpadových vôd)

+421 903 468 396

kociarovemuzeum@gmail.com