Kontakt

Kočiarové múzeum Pavla Baláža

Popradská 653 Veľká Lomnica

+421 903 468 396

kociarovemuzeum@gmail.com